BEELDMATERIAAL & PRIVACY

Bij het betreden van dinnershow Business Culinair geeft u toestemming aan de organisatie en zijn partners om u in beeld te brengen, zowel statisch als dynamisch. Beroepen op privacy is hierbij uitgesloten. Ook kunnen geen andere rechten worden ontleend aan gemaakte opnamen en is de organisatie gerechtigd alle, tijdens Business Culinair gemaakte beelden, te publiceren.

HOUD U AAN ONZE HUISREGELS

Tijdens Business Culinair bent u verplicht zich te houden aan de huisregels van Rodahal Kerkrade en aanwijzingen te volgen van organisatie, beveiliging, medisch team en/of andere partijen betrokken bij het evenement.

OVERIGE

In situaties waarin de huisregels niet voorzien, beslist de organisatie.